Wie we zijn

Cover Stories, marketingbureau gevestigd te Breda (vastgelegd onder handelsnaam Cover Stories Communications B.V. met KVK-nummer: 88406385) en verder aangeduid als CS, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

info@coverstories.nl

Tel: 06-28995221
www.coverstories.nl

CS verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt via het contactformulier of op andere wijze.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt via e-mail en/of telefonisch

Via website

 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Waarom wij persoonsgegevens verwerken

CS verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Voor de levering van onze marketingdiensten
 • Voor het uitvoeren van evt. onderzoek, na expliciete toestemming

Bewaartermijn persoonsgegevens

CS bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk.  Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

Klanten en leveranciers: Voor persoonsgegevens, adresgegevens en projectinformatie hanteren wij een bewaartermijn van 7 jaar, vanwege de wettelijke verplichting.

Nieuwsbrief: Wij bewaren persoonsgegevens wanneer de betreffende persoon staat ingeschreven voor de nieuwsbrief.  Meld je je als abonnee af voor de nieuwsbrief, dan worden de gegevens automatisch binnen 3 maanden verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

CS deelt uitsluitend gegevens met derde partijen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst en/of dienstverlening na expliciete toestemming of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

CS gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. CS gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit.  Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw voorkeuren op onze website bijhouden zodat we de functionaliteit kunnen monitoren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door CS en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die CS van jou heeft opgeslagen schriftelijk te laten overdragen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdragen van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@coverstories.nl

Nieuwsbrief abonnees:  Om je gegevens te verwijderen kun je een verzoek sturen naar info@coverstories.nl.

We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

CS gaat zorgvuldig te werk en neemt de bescherming van jouw gegevens serieus. Daarnaast nemen wij passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voor meer informatie over de beveiliging van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen met CS via info@coverstories.nl.